Imamo najbolje planove za vas

Pravila promocije

  • Upotreba isključivo u centru u kojem je plan kupljen
  • Ličnog je karaktera i ne može se prenositi na druge osobe.
  • Rok važenja: 3 mjeseci od kupovine.
  • Ne može se kombinovati s drugim ponudama.
  • Dati na uvid karticu za plan na svakoj sesiji.
  • Dati na uvid račun kao dokaz o kupovini.
  • Važi samo u centrima u kojima je aktivna ova promocija.
NARUČITE SE!